Y tywydd / The weather

Unit 3
Geirfa
diflas miserable
oer cold
niwlog foggy
cymylog cloudy
gwyntog windy
braf fine
cynnes warm
gweithio (to) work
felly then / therefore
bwrw glaw raining